πορεύω

πορεύω
ΝΜΑ [πόρος]
μέσ. πορεύομαι
α) βαδίζω, οδοιπορώ, πηγαίνω κάπου («ὥστ' ἐφ' ἑνὸς πορεύονται σκέλους ἀσκωλίζοντες», Πλάτ.)
β) πλέω διά θαλάσσης, ταξιδεύω (α. «βραδέως επορεύετο το σκάφος», Καλλιγ. β. «νέας τὰς ἀρίστας ἐπιλεξάμενος... ἐπορεύετο περὶ τὰ πότιμα ὕδατα», Ηρόδ.)
γ) περνώ τη ζωή, ζω («με φρόνεψι πορεύεται, με γνώσιν ορδινιάζει», Ερωτόκρ.)
νεοελλ.
1. (ενεργ. και μέσ.) εξοικονομώ τα προς το ζην («καλά τά πόρεψα» — τά κατάφερα)
2. (η μτχ. παθ. παρακμ. ως επίθ.) πορεμένος, -η, -ο
εύπορος, ευκατάστατος
3. παροιμ. «έβγα έξω και πομπέψου, έμπα μέσα και πορέψου» — λέγεται για εκείνους που δέχονται εξευτελισμούς έναντι υλικής ωφέλειας
2. παροιμ. φρ. α) «και τ' αρφανό πορεύεται κι η χήρα κυβερνιέται» — για όλους υπάρχει θεός και κανείς δεν χάνεται
β) «πορεύου εν ειρήνη» — πήγαινε στην ευχή τού θεού
μσν.-αρχ.
πεθαίνω, βαδίζω την ύστατη οδό
αρχ.
1. οδηγώ, μεταφέρω κάποιον κάπου
2. διαπορθμεύω κάποιον, περνώ κάποιον απέναντι με σκάφος («γυναῑκ' ἀρίσταν λίμναν Ἀχεροντίαν πορεύσας ἐλάτᾳ δικώπῳ», Σοφ.)
3. προσκομίζω («τάσδ' ἐπιστολὰς πατρὶ ταχεῑ 'πόρευσαν», Σοφ.)
4. εξευρίσκω, προμηθεύομαι
5. θέτω σε κίνηση
6. μέσ. α) εισέρχομαι
β) ακολουθώ ορισμένη μέθοδο
γ) προβαίνω σε δικαστική πράξη, εγείρω αγωγή
7. παθ. οδηγούμαι («πρὸς βίαν πορεύομαι», Σοφ.)
8. φρ. α) «πορεύομαι παρά τινος» — μεταβαίνω κατ' εντολήν ή εκ μέρους κάποιου
β) «πορεύομαι εἴς τι» — πέφτω μέσα
γ) «πορεύομαι ἐπὶ τι» — προχωρώ στην εκτέλεση ενός έργου, στην πραγματοποίηση μιας ενέργειας.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • πορεύω — make to go pres subj act 1st sg πορεύω make to go pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πεπόρευσθε — πορεύω make to go perf imperat mp 2nd pl πορεύω make to go perf ind mp 2nd pl πορεύω make to go perf imperat mp 2nd pl πορεύω make to go perf ind mp 2nd pl πορεύω make to go plup ind mp 2nd pl (homeric ionic) πορεύω make to go plup ind mp 2nd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορεύεσθον — πορεύω make to go pres imperat mp 2nd dual πορεύω make to go pres ind mp 3rd dual πορεύω make to go pres ind mp 2nd dual πορεύω make to go imperf ind mp 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορεύεσθε — πορεύω make to go pres imperat mp 2nd pl πορεύω make to go pres ind mp 2nd pl πορεύω make to go imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορεύετε — πορεύω make to go pres imperat act 2nd pl πορεύω make to go pres ind act 2nd pl πορεύω make to go imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορεύσω — πορεύω make to go aor subj act 1st sg πορεύω make to go fut ind act 1st sg πορεύω make to go aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πορεύῃ — πορεύω make to go pres subj mp 2nd sg πορεύω make to go pres ind mp 2nd sg πορεύω make to go pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πεπορευμένον — πορεύω make to go perf part mp masc acc sg πορεύω make to go perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πεπορευμένων — πορεύω make to go perf part mp fem gen pl πορεύω make to go perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πεπορεῦσθαι — πορεύω make to go perf inf mp πορεύω make to go perf inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”